راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به ازمير
جمعه 1 تير 13,000,000
چهارشنبه 6 تير 12,500,000
جمعه 8 تير 9,900,000
چهارشنبه 13 تير 9,900,000
جمعه 15 تير 9,900,000
یکشنبه 17 تير 10,500,000
چهارشنبه 20 تير 11,000,000
جمعه 22 تير 11,000,000
یکشنبه 24 تير 9,500,000
چهارشنبه 27 تير 9,900,000
جمعه 29 تير 8,900,000
یکشنبه 31 تير 8,900,000
چهارشنبه 3 مرداد 12,000,000
جمعه 5 مرداد 10,000,000
یکشنبه 7 مرداد 10,000,000
چهارشنبه 10 مرداد 10,000,000
جمعه 12 مرداد 12,000,000
یکشنبه 14 مرداد 12,000,000
چهارشنبه 17 مرداد 10,000,000
جمعه 19 مرداد 14,000,000
یکشنبه 21 مرداد 12,000,000
چهارشنبه 24 مرداد 12,000,000
جمعه 26 مرداد 12,000,000
یکشنبه 28 مرداد 12,000,000
چهارشنبه 31 مرداد 12,000,000
جمعه 2 شهریور 12,000,000
یکشنبه 4 شهریور 14,000,000
چهارشنبه 7 شهریور 14,000,000
جمعه 9 شهریور 12,000,000
یکشنبه 11 شهریور 12,000,000
چهارشنبه 14 شهریور 12,000,000
جمعه 16 شهریور 12,000,000
یکشنبه 18 شهریور 12,000,000
چهارشنبه 21 شهریور 14,000,000
جمعه 23 شهریور 14,000,000
یکشنبه 25 شهریور 14,000,000
چهارشنبه 28 شهریور 12,000,000
جمعه 30 شهریور 12,000,000
چهارشنبه 4 مهر 12,000,000
جمعه 6 مهر 12,000,000